Jednym z najbardziej potrzebnych materiałów budowlanych jest tłuczeń granitowy. Jest to surowiec o dużej wytrzymałości, który zależy od jego frakcji i ciężaru właściwego. Im większa odmiana, tym droższa. Produkt o określonej jakości determinuje jego zastosowanie w różnych dziedzinach budownictwa. Zasadniczo zależy od: jeden może być gęsty, drugi mniej gęsty.

Grobis

Można go znaleźć wszędzie przy użyciu metody produkcji kariery. Wytwarzany jest z niektórych odmian o mocnej strukturze o ziarnistej strukturze. Gdy skały granitowe stopniowo utworzyły się w wyniku stwardnienia magmy – lawa wulkaniczna wyrzucona na powierzchnię ziemi. Często granit ma jasnoróżowy odcień i powstaje z odmian skał kwarcowych, szpatu i miki. Kamień, z którego zwykle powstaje kamień łamany, może być różowy lub szary, a jego kolor wpływa na zawartość wielu innych minerałów. Przy produkcji gruzu stosuje się przesiewarki do gruzu oraz kruszarki do gruzu.

wynajem przesiewacza bębnowego
wynajem przesiewacza bębnowego

Z materiałów niemetalicznych, eksplodujących skał, wykorzystujących pewną ilość ładunku niszczącego. Początkowo wiertła wiercone są w głębokim otworze i pozostawiają w nim kilka kilogramów materiału wybuchowego. Zwykle dochodzi do kilku eksplozji, w wyniku czego powstają granitowe bloki, które można replikować za pomocą materiałów wybuchowych, jeśli ich wymiary są bardzo duże. Ten rodzaj produkcji nazwano „odkrytą”, czyli wykonywaną metodami wiertniczymi.

Po podzieleniu głazów na kilka części, są one transportowane specjalnymi pojazdami w warsztacie, gdzie będą kruszone i sortowane na różne frakcje. W procesie sortowania oddziela się separację na dużą skalę od małych (ruiny 5-20 mm, ruiny 40 mm od większych kamieni). Cena za metr sześcienny masy kostnej zależy od jakości frakcji.

Do kruszenia bloków granitowych stosuje się specjalny sprzęt mechaniczny czyli kruszarki oraz przesiewacze. Rozdrabniacze są rotacyjne, odśrodkowe i bezczelne, w zależności od rodzaju pracy i przeznaczenia. Kruszenie kamienia to najprostsza metoda, która wymaga minimalnych kosztów finansowych. Głównymi elementami takiego mechanizmu są dwie płyty lub „policzki”, pomiędzy którymi głaz jest kruszony i łamany. Jednocześnie jeden z „policzek” jest nieruchomy, a drugi huśta się, napędzany napędem mechanicznym.

Wynajem sprzętu budowlanego


Firma wynajmuje:

 • kruszarka do betonu
 • wynajem kruszarki do betonu
 • wynajem kruszarki do gruzu
 • przesiewacz bębnowy wynajem
 • przesiewacz wynajem
 • przesiewacz mobilny wynajem
 • wynajem przesiewacza bębnowego

Najpopularniejszą metodą jest kruszenie i przesiewanie skał granitowych. Takie urządzenia budowlane potrafią bardzo dobrze przygotować wszystkie frakcje. W przypadku granitu z innymi rodzajami (frakcja ruiny 40 mm i więcej) stosuje się w tym przypadku urządzenie udarowe odśrodkowe. Oprócz wszystkich wymienionych metod, w miejscu produkcji surowców stosuje się obecnie bardziej przenośne, mobilne mechanizmy.

Grupowanie według ułamków

 • Granit kruszony kamień frz 2-5 mm – to drobiazg. Ma wysoki procent cząsteczek kurzu – do 25%, w środowisku budowlanym nie jest nawet uważany za kompletny kamień. Rozmiar 5 mm i mniejszy jest dość przetwórczym produktem wynikającym z dostarczenia materiału bazowego.
 • Granit kruszony frakcja 5-20 mm . Charakteryzuje się brakiem cząstek kurzu lub nieznaczną zawartością. Jedna z tych substancji, która jest dość często stosowana.
 • Granit kruszony frakcja 20-40 mm . Stosowanie u tego gatunku występuje częściej niż u innych, pozbawionych cząstek kurzu.
 • Frakcja 25-60 mm . Ten rodzaj Rubbanku jest rzadko używany w budownictwie. Niewielki procent jest różny.
 • Frakcja kruszonego granitu kamiennego wynosi 40-70 milimetrów . Frakcja największego kalibru.

Utylizacja gruzu i spieków kwarcowych

Gruz i spieki kwarcowe to materiały, które powstają w wyniku prac budowlanych i remontowych. Utylizacja tych materiałów może być przeprowadzona na kilka sposobów, zależnie od ich rodzaju i ilości.

 • Recykling – jeśli gruz lub spieki kwarcowe nie są mocno zanieczyszczone, mogą zostać poddane procesowi recyklingu. Recykling polega na oddzieleniu materiałów budowlanych od innych odpadów i ich przetworzeniu na nowe materiały, takie jak kruszywo, zaprawy czy materiały izolacyjne. Recykling jest korzystny z punktu widzenia ochrony środowiska i gospodarki surowcami.
 • Składowanie – jeśli gruz lub spieki kwarcowe są mocno zanieczyszczone lub nie nadają się do recyklingu, mogą zostać składowane na specjalnych składowiskach odpadów budowlanych. Składowanie powinno odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w celu minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko.

Wykorzystanie do zagospodarowania terenu – gruz lub spieki kwarcowe mogą być wykorzystane do zagospodarowania terenu. Przykładowo, mogą stanowić materiał do wypełnienia wykopów lub do budowy dróg tymczasowych. W takim przypadku muszą być poddane odpowiednim procesom sortowania i przetwarzania.

Ważne jest, aby gruz i spieki kwarcowe były utylizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z poszanowaniem środowiska naturalnego.

Przetworzenie gruzu i spieków kwarcowych

Przetworzenie gruzu i spieków kwarcowych na nowe materiały zależy od ich rodzaju i stopnia zanieczyszczenia. Metody przetwarzania to:

 • Sortowanie – gruz i spieki kwarcowe mogą być poddane procesowi sortowania w celu oddzielenia czystych materiałów, które mogą zostać wykorzystane do produkcji nowych materiałów budowlanych. Proces sortowania polega na mechanicznym oddzielaniu materiałów o różnej wielkości ziarna, kształcie i wadze.
 • Rozdrabnianie – gruz i spieki kwarcowe mogą zostać poddane procesowi rozdrabniania, w celu zmniejszenia ich wielkości i uzyskania mniejszych kawałków. Rozdrabnianie może odbywać się mechanicznie lub za pomocą urządzeń hydraulicznych.
 • Przetwarzanie na kruszywo – gruz i spieki kwarcowe, po przeprowadzeniu procesu sortowania i/lub rozdrabniania, mogą być przetworzone na kruszywo, które może być wykorzystane do produkcji nowych materiałów budowlanych, takich jak beton czy zaprawy murarskie.
 • Przetwarzanie na materiały izolacyjne – jeśli gruz i spieki kwarcowe są mocno zanieczyszczone, nie nadają się do produkcji kruszywa. W takim przypadku mogą zostać przetworzone na materiały izolacyjne, takie jak wełna mineralna czy pianka poliuretanowa.

Przetwarzanie gruzu i spieków kwarcowych na nowe materiały jest korzystne z punktu widzenia ochrony środowiska i gospodarki surowcami. Dzięki przetworzeniu odpadów budowlanych na nowe materiały, redukuje się ilość odpadów i potrzebę pozyskiwania nowych surowców z natury.