Renowacja blaszanego dachu

tutaj na przykładzie magazynu o powierzchni 10 000 m².

Zadanie polegało na dociepleniu dachu w ramach zmiany użytkowania oraz zamontowaniu 52 świetlików dachowych, zaprojektowanych jako RWA, zgodnie z przepisami budowlanymi.

RWA to skrót od angielskiego terminu „Rain Water Application”. W kontekście świetlików dachowych, RWA to system odprowadzania deszczówki zebranej na powierzchni dachu poprzez świetlik dachowy do rury spustowej lub zbiornika na wodę deszczową.

W przypadku świetlików dachowych RWA, dodatkowo zamontowane są specjalne elementy odprowadzające wodę opadową do rury spustowej, co pozwala na jej wykorzystanie w celach technicznych lub sanitarnych, np. do spłukiwania toalet, podlewania ogrodu czy czyszczenia podłóg.

Dzięki zastosowaniu świetlików dachowych RWA, możliwe jest wykorzystanie wody opadowej w sposób bardziej efektywny, co pozwala na zaoszczędzenie cennego zasobu jakim jest woda pitna. Ponadto, zastosowanie takiego rozwiązania przyczynia się do zmniejszenia obciążenia kanalizacji deszczowej oraz ograniczenia ryzyka powodziowego poprzez kontrolowanie odpływu wody opadowej z dachu.

W Polsce, przepisy budowlane regulujące montaż świetlików dachowych znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z dnia 12 kwietnia 2002 roku.

Zgodnie z tym rozporządzeniem, świetliki dachowe należy montować w taki sposób, aby zapewnić ich właściwe funkcjonowanie i bezpieczeństwo użytkowania. Konstrukcja świetlika powinna być wykonana z materiałów trwałych i odpornych na działanie czynników atmosferycznych oraz na promieniowanie UV. Ponadto, świetlik dachowy powinien mieć odpowiednią odporność ogniową, co jest szczególnie istotne w przypadku budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz użyteczności publicznej.

Wymagania dotyczące montażu świetlików dachowych są opisane w Instrukcji Technicznej B-004/2011 „Montaż pokryć dachowych i rynn”. Zgodnie z tą instrukcją, świetlik dachowy powinien być montowany na specjalnych łatach dachowych, które zapewnią jego stabilność oraz prawidłowe ułożenie na pochyłości dachu. Dodatkowo, wokół otworu, w którym ma być zamontowany świetlik dachowy, powinno być stosowane odpowiednie uszczelnienie, zapobiegające przedostawaniu się wody deszczowej do wnętrza budynku.

Montaż świetlików dachowych powinien być wykonywany przez specjalistów posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w tej dziedzinie, aby zapewnić prawidłowe i trwałe funkcjonowanie świetlika oraz bezpieczeństwo użytkowników budynku.

Renowacja dachów blaszanych Śląsk
Renowacja dachów blaszanych Śląsk

Szczególnie ważne było tutaj unikanie kondensacji pary wodnej pod dachem z blachy trapezowej.

Unikanie kondensacji pary wodnej pod dachem z blachy trapezowej jest bardzo ważne, ponieważ może to prowadzić do powstawania wilgoci oraz pleśni wewnątrz budynku, co może zagrażać zdrowiu mieszkańców oraz powodować uszkodzenia materiałów budowlanych.

Aby uniknąć kondensacji pary wodnej pod dachem z blachy trapezowej, należy zastosować odpowiednie rozwiązania izolacyjne, które zapobiegną skraplaniu się pary wodnej na powierzchni dachu. W tym celu stosuje się m.in. specjalne folie paroizolacyjne, które umieszcza się pomiędzy izolacją termiczną a blachą dachową. Folia ta chroni izolację termiczną przed zawilgoceniem oraz zapobiega kondensacji pary wodnej pod dachem.

Ważne jest również odpowiednie wentylowanie przestrzeni pod dachem, aby zapewnić swobodny przepływ powietrza oraz usuwanie wilgoci z wnętrza budynku. Dlatego też, podczas projektowania oraz montażu dachu, należy zapewnić odpowiednie systemy wentylacyjne, które pozwolą na swobodny przepływ powietrza oraz usuwanie wilgoci.

W przypadku dachów z blachy trapezowej, które są szczególnie narażone na kondensację pary wodnej, szczególnie ważne jest zastosowanie odpowiednich rozwiązań izolacyjnych oraz wentylacyjnych, aby zapobiec powstawaniu wilgoci i pleśni wewnątrz budynku.

Przed remontem dach nie był ocieplany. Niezakłócone działanie ciepła i zimna spowodowało, że część wkrętów mocujących została wyrwana w wyniku sił ścinających wynikających z wydłużania się blach. Inne śruby narysowały podłużne otwory w blasze w wyniku tego samego efektu. Były niezliczone małe przecieki.

Po zamontowaniu świetlików dachowych dach został wielowarstwowo pokryty pianką poliuretanową.

Pasma świetlne zostały prawidłowo i profesjonalnie zamontowane i uszczelnione. Nagromadzenie piany wyeliminowało wszelkie ewentualne przecieki.

montowanie świetlików dachowych Śląsk Warszawa
montowanie świetlików dachowych Śląsk Warszawa

W celu równomiernego pokrycia profilu dachowego pianką, arkusze są spieniane z dwóch stron. Szczególnie ważne jest, aby pierwszą warstwę pokryć zgodnie z kierunkiem układania arkuszy. Ważną rolę w procesie spieniania odgrywa temperatura zewnętrzna. Im wyższa temperatura otoczenia i podłoża, tym lepsza będzie pianka.

Szczególnie w przypadku dachów blaszanych należy zadbać o to, aby temperatura podłoża była wystarczająco wysoka, co najmniej 12°C. W przeciwnym razie ciepło reakcji pianki, pobrane z zimnej blachy, uniemożliwia optymalne pienienie.

Ciekły plastik w kolorze srebrnoszarym lub szarym został natryśnięty na wykończoną powierzchnię pianki w celu ochrony przed działaniem promieni UV oraz jako ochrona przed „dziobaniem ptaków”.

dach blaszany
dach blaszany

Oprócz nieprzewidywalnej tam pogody, ten projekt ocieplania pianą PUR w Warszawie był utrudniony przez fakt, że wilgotność powietrza, która osiągnęła 70% rel. nie powinna przekraczać, rzadko spadała poniżej wartości granicznych

Szczegółowo prace miały kilka etapów

Renowacja blaszanego dachu magazynu o powierzchni 10 000 m² może być zadaniem wymagającym, ale z pewnością jest to niezbędne w celu zachowania odpowiedniego stanu dachu i zapewnienia ochrony przed warunkami atmosferycznymi oraz innymi czynnikami zewnętrznymi. W tym artykule omówimy proces renowacji blaszanego dachu oraz kroki, które należy podjąć w przypadku tak dużych powierzchni.

 • Krok 1: Inspekcja i ocena stanu dachu
  Pierwszym krokiem w renowacji blaszanego dachu jest dokładna inspekcja dachu w celu oceny jego stanu. W przypadku dachu magazynu o powierzchni 10 000 m², najlepiej jest zatrudnić specjalistów do przeprowadzenia takiej inspekcji. W trakcie inspekcji należy dokładnie przejrzeć całą powierzchnię dachu w celu zidentyfikowania wszelkich uszkodzeń, wycieków, przecieków oraz innych problemów, które mogą wpływać na stan dachu.
 • Krok 2: Usunięcie starych pokryć dachowych
  W przypadku renowacji blaszanego dachu, konieczne może okazać się usunięcie starego pokrycia dachowego. W tym celu należy zdemontować stary dach oraz usunąć wszystkie pozostałości, takie jak resztki izolacji, blachy czy inne elementy. To zadanie jest wyjątkowo ważne w przypadku dachu magazynu o tak dużej powierzchni, ponieważ pozwoli to na dokładne przygotowanie powierzchni dachu pod nowe pokrycie.
 • Krok 3: Przygotowanie powierzchni dachu
  Po usunięciu starych pokryć dachowych, należy dokładnie oczyścić powierzchnię dachu z wszelkich zanieczyszczeń i pozostałości. W przypadku dachu blaszanego, może okazać się konieczne usunięcie rdzy, co można zrobić za pomocą szlifowania lub piaskowania. Po oczyszczeniu powierzchni dachu, należy przeprowadzić dodatkową inspekcję w celu upewnienia się, że nie ma żadnych uszkodzeń lub wad konstrukcyjnych.
 • Krok 4: Montaż nowego pokrycia dachowego
  Po przygotowaniu powierzchni dachu, można przystąpić do montażu nowego pokrycia dachowego. W przypadku dachu blaszanego, najczęściej stosuje się blachę trapezową lub panele sandwiczowe. Warto wybrać materiały o wysokiej jakości, które będą trwałe i odporne na warunki atmosferyczne oraz inne czynniki zewnętrzne.
Oceń Nas